Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

michasiaa
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir
michasiaa
24 godziny potrafią być wiecznościa gdy się tęskni 
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty

April 08 2017

michasiaa
8338 a4fe
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMissMurder MissMurder
michasiaa
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viaMissMurder MissMurder
6963 0b34 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacorazblizej corazblizej

March 11 2017

michasiaa
Dobry pocałunek czujesz między udami. 
— znalezione.
michasiaa
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viacorazblizej corazblizej
michasiaa
Z ranków kiedy "pewność" obok śpi.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
michasiaa
Bo co mi innego zostało, jak nie zapalić?
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty

July 04 2015

michasiaa
0212 02e0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
1715 4e90
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
W języku arabskim istnieje przysłowie, które mówi: "Jeśli jeden pies odchodzi, po nim szybko przychodzi następny."
To prawda. Mama wyrażała to tak: 
Nigdy nie płacz nad mężczyzną, tylko zajmij się sobą.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
5401 a178
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
2782 83f1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
Nie masz nawyku sukcesu. Należysz do ludzi, którzy całe życie spędzają na wyspie fantazji nazywanej "pewnego dnia będę". Błąd. Ty nigdy nie będziesz. Nie masz jaj.
— Poranek Kojota
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
7074 81b3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
Ocknij się dziewczyno, ten facet zmarnował ci dwa lata życia. Okłamywał, zdradzał, obiecywał i nie dotrzymywał słowa. Po dwóch latach z tym sukinsynem można cię było szufelką zmiatać z podłogi.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
7460 3e56
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl