Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

michasiaa
Dobry pocałunek czujesz między udami. 
— znalezione.
michasiaa
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viacorazblizej corazblizej
michasiaa
Z ranków kiedy "pewność" obok śpi.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
michasiaa
Bo co mi innego zostało, jak nie zapalić?
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty

July 04 2015

michasiaa
0212 02e0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
1715 4e90
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
W języku arabskim istnieje przysłowie, które mówi: "Jeśli jeden pies odchodzi, po nim szybko przychodzi następny."
To prawda. Mama wyrażała to tak: 
Nigdy nie płacz nad mężczyzną, tylko zajmij się sobą.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
5401 a178
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
2782 83f1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
Nie masz nawyku sukcesu. Należysz do ludzi, którzy całe życie spędzają na wyspie fantazji nazywanej "pewnego dnia będę". Błąd. Ty nigdy nie będziesz. Nie masz jaj.
— Poranek Kojota
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
7074 81b3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
Ocknij się dziewczyno, ten facet zmarnował ci dwa lata życia. Okłamywał, zdradzał, obiecywał i nie dotrzymywał słowa. Po dwóch latach z tym sukinsynem można cię było szufelką zmiatać z podłogi.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
7460 3e56
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
Pomimo tego, że minęło tak wiele czasu, boję się, że tylko z Tobą potrafię być w pełni szczęśliwa. Pomimo tego, że ciągle sprawiasz mi ból, tylko Ciebie naprawdę kochałam i nie potrafię dla nikogo innego być tak, jak byłam dla Ciebie. Paradoks. Dlaczego zawsze ranią Ci, dla których mamy siebie najwięcej?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
3311 4338
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
3417 7d2b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
2550 e613
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
michasiaa
3666 6afa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl